انجام آزمون های استعدادیابی گروه ب پسران تهران در روز شنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه ساعت ۱۶ در سالن بدمینتون شیرودی انجام خواهد گرفت. شرکت کنندگان میبایست دارای معرفی نامه از حوزه خود به همراه گواهی سلامت و کارت بیمه ورزشی باشند.

مهلت ارسال اسامی بازیکنان و مربیان استعدادیاب به هیئت تهران: روز چهارشنبه مورخ 23 خرداد

یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ