نفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسران با حضور بازیکنانی از  ۹ شهر مختلف مشخص شدند:

 

رده سنی نونهالان:
🥇محمدامین مهدوی
🥈ایلیا رحمانی
🥉شادمهر عسگری
🥉محمدامین کارگران 

 

زیر ۱۵ سال:
🥇میثم موسوی
🥈آرمان محمدزاده
🥉مانی مصوری
🥉محمدعلی علیپور

 

زیر ۱۹ سال:
🥇صالح سنگتراش
🥈کیارش کبیری
🥉شایان شاهرخشاهی
🥉رضا عبدی


 
گروه داوری آقایان:
همتیان(سرداور)، کریمی، علیزاده، ضرغامی، زارع، چرومی، آقازاده، خواجه زاده، جعفرطیاری، استرآبادی

 

گروه بدمینتون نیک

نفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسراننفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسراننفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسراننفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسراننفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسراننفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی پسران
یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ