مسابقات انتخابی جوانان تهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ساعت ۹ صبح در سالن نشاط برگزار خواهد شد:

- متولدین ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ به بالا

- ورودی مسابقات ۴۰ هزار تومان

- معرفی از طرف هیئت های شهرستان یا حوزه ها

- داشتن مدرک عکس دار الزامی است.

- توپ برگزاری پلاستیکی

- مسابقات تک حذفی

 

یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ