مسابقات انتخابی نونهالان پسر استان تهران روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه ۷ و ۸ تیرماه در سالن نشاط برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان میبایست از طرف حوزه ها و هیئت های مناطق استان معرفی شوند و همراه خود مدارک شناسایی عکس دار و کارت بیمه داشته باشند.

مسابقات انتخابی نونهالان تیم تهران
یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ