به اطلاع می رساند بانوان بزرگسال ملی پوش تیم تهران و مورد تائید هیئت تهران تا شروع کلاسهای تابستانی (پایان خردادماه) صبح ها نیز می توانند برای انجام تمرینات از امکانات سالن استفاده نمایند. لطفا برای عدم تداخل بین سانس ها از قبل هماهنگ بفرمایید.

مدیریت سالن بدمینتون شیرودی

یونکس
کانال نیک بدمینتون
تبلیغ
تبلیغ