نفرات برتر مسابقات جشنواره تابستانی دختران مشخص شدند:

 

رده سنی نونهالان:

🥇مانیا یکرنگ خانی

🥈مبینا مرشدی

🥉زهرا رباطی

🥉تارا پاکیزه

 

زیر ۱۵ سال:

🥇مهتاب البرزی

🥈زهرا رباطی

🥉نازنین زهرا خلیلوند

🥉کیانا احمدی

 

زیر ۱۹ سال:

🥇هانیه فاخر

🥈زهرا نظری

🥉یگانه محمدی

🥉زهرا عموشیخی

 

گروه داوری خانم ها:

پنائی(سرداور)، عسگری، موحدی نیا، ستوده، عیب پوش، پاشایی

 

گروه بدمینتون نیک

قهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دخترانقهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دخترانقهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دخترانقهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دخترانقهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دختران قهرمانان مسابقات جشنواره تابستانی دختران